English Cocker Spaniel Kennel Blatov Junior

Chovatelská stanice anglických kokršpanělů zaměřená na standardního, loveckého a společenského kokra

Tato chovatelská stanice vznikla jako dceřiná k ch.s. "z Blatova". Čerpá z jejích zkušeností a praxe, chov vícebarevných kokrů je u nás založen na krvi předků "z Blatova", která je obohacena zahraničním krytím či dovezenými jedinci ze zahraničí.
Naší snahou je navázat na tradiční chov exteriérově standardního anglického kokra s loveckými schopnostmi, které byly v minulosti značně rozšířeny u kynologické veřejnosti u nás a v německy mluvících zemích. Proto velmi rádi uvítáme všechny zájemce a nadšence k aktivní spolupráci ve výcviku a chovu. Protože lovecké vlohy jsou v poslední době u některých jedinců individuální záležitostí, je možné u nás získat štěně též jen jako rodinného společníka.

This kennel was created as daughter to kennel “z Blatova”. It derives from its experience and practice. We have started breeding of multicoloured cockerspaniels on blood of ancestors “z Blatova”, which is supplemented with foreign manting or dogs carried from foreign countries.
Our purpose is to continue with traditional breeding of exterior standard english cocker with hunting abilities, because these abilities were widespread in the cynologist public inland and in german speaking countries in the past. Therefore we welcome all persons interested in active collaboration with training and breeding. For some dogs is hunting talent an individual issue in recent time. It is possible to get a puppy from us also only as family companion.